Administrator i rrjeteve dhe sistemeve

Zhvillues i aplikacioneve

Teknologji Informative dhe Komunikim

Gjuhe Angleze

Administrator i Zyres