CCNA Routing & Switching Curriculum

Kohëzgjatja: 70 orë

Çmimi: 230 euro

Pasqyra e kursit
CCNA R&S: Vetitë themelore të Routing dhe Switching (RSE) përfshijnë arkitekturën, komponentët dhe operimet e routers dhe switches në një rrjet të vogël. Nxënësit mësojnë se si të konfigurojnë një router dhe një switch për funksion elementar/bazik.

Deri në fund të kursit, nxënësit do të jene të aftesuar që:

 • Të përkufizojnë se si një router do ta mundësojë qarkullimin në bazë të tabelës së përmbajtjes së një router;
 • Të shpjegojë se si switching operon në një rrjet të vogël deri tek një i madh biznesi;
 • Të përdorë mjetet monitoruese dhe protokollet (rregullat) e menaxhimit të rrjetit për të zgjidhur problemet me të dhënat e rrjetit;
 • Të konfigurojë mjetet monitoruese në dispozicion për rrjet të vogel deri tek biznesi më i madh;
 • Të konfigurojë elementet fillestare në një pajisje të rrjetit;
 • Të konfigurojë portet për switching të Ethernet;
  Të implementojë VLANs;
 • Të implementojë routing statik;
  Të implementojë DHCP në një router;
 • Të implementojë përkthimin e adresës së rrjetit (NAT);
 • Të implementojë qasjen e listës së kontrollit (ACLs) për të filtruar qarkullimin.

Kursi 70 orësh, i drejtuar nga instruktorik, është i dyti nga 4 kurset e kurrikulës Routing(rrjedhëse) dhe Switching (kaluese) të Cisco CCNA. Kursi përfshinë aktivitete ku përdoret Packet Tracer, laboratori për praktikë dhe një sërë llojesh të mjeteve dhe vlerësimit.