CCNA Routing & Switching Curriculum

Kohëzgjatja: 70 orë

Çmimi: 230 euro

Pasqyra e kursit
CCNA R&S: Zgjerimi i rrjeteve (ScaN) përfshinë arkitekturën, komponentët dhe operimet e routers dhe switches në rrjete më të mëdha dhe më komplekse. Nxënësit mësojnë si të konfigurojnë routers dhe switches për funksione më të avancuara.

Deri në fund të kursit, nxënësit do të jenë të aftesuar që:

  • Të konfigurojnë dhe të zgjidhin problemet (troubleshoot), që kanë të bëjnë me routers dhe switches;
  • Të zgjidhin probleme të zakonshme lidhur me OSPF, EIGRP dhe STP në të dy rrjetet IPv4 dhe IPv6;
  • Të implementojnë një rrjet WLAN të vogël deri të një mesatar;

Kursi 70 orësh, i drejtuar nga instruktori, është i treti nga 4 kurset e kurrikulës Routing (rrjedhëse) dhe Switching (kaluese) të Cisco CCNA. Kursi përfshinë aktivitete ku përdoret Packet Tracer, laboratori për praktikë dhe një sërë llojesh të mjeteve dhe vlerësimit.

 

Apliko Online