CCNA R&S: Introduction to Networks

Kohëzgjatja: 70 orë

Çmimi: 230 euro

Pasqyra e Kursit
CCNA R&S: Prezantimi me rrjetet (ITN) përfshinë arkitekturën/dizajnin e rrjetit, strukturën, dhe funksionet. Kursi prezanton parimet dhe strukturën e IP adresimit, bazat e koncepteve të Ethernert, medias dhe operimeve, në mënyrë që të përfshihet baza e kurrikulës.

Në fund të kursit, nxënësit do të jenë të aftësuar që:

  • Të shpjegojnë teknologjitë e rrjetit;
  • Të shpjegojnë se si pajisjet i qasen burimeve të rrjetit lokal dhe atij në largësi;
  • Të përshkruajnë harduerin rrjedhës;
  • Të shpjegojnë se si switching operon prej një rrjeti të vogël, deri tek një rrjet i madh biznesi;
  • Të dizajnojnë një skemë të IP adresës për të mundësuar lidhjen e rrjetit për një rrjet të vogël deri tek një më i madh biznesi;
  • Të konfigurojnë elemente/vegla fillestare në një pajisje të rrjetit;
  • Të implementojnë lidhjen e rrjetit bazik në mes të pajisjeve;
    Të konfigurojnë vegla monitoruese për rrjetet e vogla deri tek ato të mëdha të biznesit.

Kursi 70 orësh. i drejtuar nga instruktori, është i pari nga 4 kurset e kurrikulës Routing (rrjedhëse) dhe Switching (kaluese) të Cisco CCNA. Kursi përfshinë aktivitete ku përdoret Packet Tracer, laboratori për praktikë dhe një sërë llojesh të mjeteve dhe vlerësimit.

 

Apliko Online