CCNA Routing & Switching Curriculum

Kohëzgjatja: 70 orë

Çmimi: 230 euro

Pasqyra e kursit
CCNA R&S: Në rrjetet lidhëse (CN) diskutohen teknologjitë WAN dhe shërbimet e rrjetit që kërkohen nga aplikacionet konvergjente (të cilat takohen me një pikë) në një rrjet kompleks. Kursi u mundëson nxënësve të kuptojnë seleksionimin e kritereve të pajisjeve të rrjetit dhe teknologjive WAN për të plotësuar kërkesat e rrjetit.

Deri në fund të kursit, nxënësit do të jenë të aftesuar që:

  • Të konfigurojnë dhe të zgjidhin problemet me pajisjet e rrjetit
  • Të zgjidhin probleme të zakonshme lidhur protokollet e data link (lidhjen e një lokacioni me një tjetër)
  • Të zgjidhin probleme të zakonshme me OSPF, EIGRP, and STP në të dy rrjetet IPv4 dhe IPv6
  • Të implementojë operime të rrjeteve virtuale private (VPN) në nje rrjet kompleks

Kursi 70 orësh i drejtuar nga instruktori është i katërti nga 4 kurset e kurrikulës Routing (rrjedhëse) dhe Switching (kaluese) të Cisco CCNA. Kursi përfshinë aktivitete ku përdoret Packet Tracer, laboratori për praktikë dhe një sërë llojesh të mjeteve dhe vlerësimit.

 

Apliko Online