1

- Administrator i Sistemeve dhe i Rrjetit Kompjuterik

- Zhvillues i Aplikacioneve

- Asistent Administrativ

- Teknologji e Informimit dhe Komunikimit

- Gjuhë Angleze

- ArcGIS – ArcMap

Profile Profesionale

2

Administrator i Sistemeve dhe i Rrjetit Kompjuterik

maxresdefault

Zhvillues i Aplikacioneve

3

Teknologji e Informimit dhe
Komunikimit

administrator-i-zyres

Asistent Administrativ

ENGLISH

GJUHË ANGLEZE

UBT SHKOLLA PROFESIONALE
TOP EDUCATION – TOP STUDENTS

Pse të zgjedhim Shkollën Profesionale UBT?

 • 400 anëtarë staf akademik dhe profesional në fushën e TIK-ut
 • Mbi 400 profesionit kanë ndjekur trajnimet profesionale
 • Mbi 260 të certifikuar në programet profesionale ECDL, Cisco, Microsoft, Auto Desk etj
 • Diskutime interaktive me praktikat më të mira
 • Staf i përkushtuar në një ambient miqësor
 • Kampusi Inovaticv me kushte të përshtatshme për mësime praktike
 • Laboratorët me pajisjet më moderne të Teknologjisë Informative
 • 10,000 metra katrorë hapësirë inovative
 • Vizita studimore në kompanitë brenda dhe jashtë vendit
 • Lokacioni afër qendrës dhe i arritshëm në këmbë, pa pasur nevojë për veturë
 • Garantues i suksesit
 • Institucion i Çertifikuar për Ekselencë

Rreth nesh

UBT-ja, si institucion i arsimit të lartë në Kosovë, po dëshmon gjithnjë e më shumë se është e përkushtuar që t’i ofrojë të gjitha modelet e studimit në vend.
Tani më UBT ofron edhe Shkollën Profesionale e cila është akredituar nga Autoriteti Kombëtar I Kualifikimeve për organizimin dhe mbajtjen e mësimit për pesë (5) profile profesionale si mëposhtë:

 1. Teknologji e Informacionit dhe Komunikim (TIK)
 2. Programimi – Zhvillues Softëeri
 3. Administrim I rrjeteve dhe Sistemeve Kompjuterike
 4. Gjuhë Angleze
 5. Asistentë Administrativ

Fakte rreth Shkollës Profesionale:

 • I veqantë

  Ofron përvojë të të mësuarit nga ekspertë professional të njohur të industrisë dhe akademisë

 • I vërtetuar

  Ofron njohuri teknike dhe profesionale të ndërlidhura me Çertifikimet Ndërkombëtare

 • Efektiv

  Studentët marrin njohuri sipas kërkesave të tregut, që rezulton më një shkallë të lartë të punësimit

 • I besueshëm

  Ofrohet nga Kolegji UBT si shkolla me e madhë e Shkencave Kompjuterike në Ballkanin Perëndimor

 • Certifikimet

  Studentët gjatë studimit 2 vjeqar, përveq diplomimit do të kenë mundësin edhe të marrjes se certifikimeve ndërkombëtare nga Industria siq janë: Microsoft Certification, Cisco Netërking Academy dhe Cisco Certification, CompTIA A+. Autodesk etj.

Çfarë thonë të tjerët për ne?

Benjamin Gecaj

“UBT dallon nga gjitha institucionet e tjera arsimore, sepse është më inovativ dhe studentët i konsideron si astetet e veta më të çmuara. Pra, në UBT, suksesi i studentëve është gjithmonë në rend të parë.

Përveç kësaj, ofron shumë mundësi për ne, duke përfshirë programe bashkëkohore studimi, sipas standardeve më cilësore ndërkombëtare, bursa studimi, vizita e intershipe.

Jam i lumtur për zgjedhjen që kam bërë sepse jam i bindur që e kam bërë zgjedhjen e duhur”.

Benjamin GecajStudent
Fatbardhë Kiqina

“Sukseset vijnë vetëm atëherë kur dashuria e madhe për profesionin bashkohet me mbështetjen dhe angazhimin e profesorëve, të cilët shërbejnë jo vetëm si model dhe shembull në aspektin profesional, por edhe në atë jetësor. E të gjitha këto, më mirë se askund tjetër, janë të gërshetuara në UBT.

Për mua, ky vend është shtëpia ime e dytë dhe njerëzit në të janë familja ime, sepse këtu jam rritur e pjekur profesionalisht”.

Fatbardhë KiqinaStudente
Granit Bytyçi

“Arkitekturën e kam dashur gjithmonë, por UBT më ka bërë profesionist dhe të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij profesionit.
Serioziteti, profesionalizmi dhe puna e palodhshme e stafit të UBT-së, ka bërë që unë të vetëdijesohem për rëndësinë dhe peshën e madhe që e bart ky profesion dhe secili njeri që e ushtron atë.

Hapësirat e mjaftueshme të punës, angazhimi, profesionalizmi dhe aftësitë komunikative të profesorëve, pastaj mënyrat e dhurimit dhe transmetimit të ideve tek studentët, janë mënyrat më të mira për marrjen dhe krijimin e ideve në këtë institucion”.

Granit BytyçiStudent
Marigona Çeta

“Menjëherë pas përfundimit të studimeve themelore në UBT, kam arritur të punësohem në një kompani për zhvillimin e softuerëve.

I tërë ky sukses nuk ka ardhur rastësisht, por është rezultat i  bashkëpunimit të ndërsjellë midis profesorëve e studentëve, shembujve praktikë, si dhe literaturës adekuate të shfrytëzuar gjatë studimeve.

Motivi më i madh për të punuar gjatë këtyre viteve kanë qenë dhe mbeten profesorët e përgatitur e bashkëpunues, atmosfera dhe vullneti për punë, por mbi të gjitha përpjekjet e mia për të arritur majat e sukseseve në karrierë”.

Marigona ÇetaStudente

PARTNERS